Emlak Konut

Kurumsal Yönetim Bilgileri Ücretlendirme Politikası

 Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan Ücret Komitesi; Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve personelin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmakla görevlidir.

28.03.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurul onayına sunulmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme politikasının;

 

  (i)    Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine net 8.000 TL aylık ücret ve ayrıca 4 net maaş tutarında ikramiye ödenir.

 

  (ii)   Mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden (birden fazla işverenden alınan ücretler) dolayı oluşacak gelir vergisi tutarı Emlak Konut GYO AŞ tarafından ödenir.

 

  (iii)  Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, Şirketin ilgili faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelenmesine sunulur ve onaylanır.

 

  (iv)   Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

 

  (v)    Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir.